Allah Hafiz kehna chahiye ya Assalaamoalaikum ?

Allah Hafiz kehna chahiye ya Assalaamoalaikum ?

Ham aksar jab kisi se milte hain to Salaam karte hain, aur jab wida lete hain to amooman Allah Hafiz ya Khuda Hafiz kehte hain. To kya Allah Hafiz aur Khuda Hafiz kehna Nabi SAW ki Sunnat hai? Nahi. Aap SAW ne hame bataaya hai aur iska zikr Hadees mein aata hai –

“Tumhaare aane ke Salaam se, tumhaara Jaane ka Salaam zyaada afzal hai” – Sunan Abu Dawood Hadith No 5208

To jab aap kisi se Milein tab bhi Salaam kahe, aur jab kisi se milne ke baad Wida lein tab bhi Salaam kahe. Agar ham ghaur karein to jab koi aapse milne aata hai tab wo aapke saamne hai, aapke paas hai lekin jab koi wida leta hai, wo aapse dur jaa raha hota hai us waqt us par Salaamati bhejna aur uske liye dua karna zyaada Afzal amal hai aur yahi baat aap Rasool Allah SAW ne hame sikhaayi hai. Alhamdulillah ❀

π—™π—Όπ—Ήπ—Ήπ—Όπ˜„ 𝗠𝗲 –Β @official_nabeesa
π—™π—Όπ—Ήπ—Ήπ—Όπ˜„ 𝗠𝗲 –Β @official_nabeesa
π—™π—Όπ—Ήπ—Ήπ—Όπ˜„ 𝗠𝗲 –Β @official_nabeesa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *