Talbiyah

Talbiyah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu my Dear Brothers & Sisters, Is bar is waba ke chalte hum Umrah Hajj krne nahi ja sake per is yakeen se ki Allah dilo mein baste hai woh beshaq sunte hai dilo ki aawaz ko, woh khoob jante hai dilo ki acchi buri niyato ko toh kyu na aaj hum Nabeesa Family sath Talbiyah kare, apne ghar ko Allah ki yaad se Dhikr Adhkar se buland kare. Aur yakeenan jaan len Allah ke siwa aur koi maboot nahi Allah he Mushkil Waqt mein hamaari Madad kar sakta hai. Ham sab koshish kar lein magar agar Allah ki Raza shamil nahi hai to sab bekaar hai. Aur wahi hum sab ko is waba se Mushkil Pareshani se bhar nikalega aur Humari Zindagiyo ko phir se roshan karega Ameen Summa Ameen Ya Rabul Alameen πŸ€²πŸ»πŸ•‹

Painted by – Uroosa Ahmad

Follow – @official_nabeesa
Follow – @official_nabeesa
Follow – @official_nabeesa

#quransayings#quranquotes#quranverses#islam#islamicquotes#sunnah#deen#islamquotes#quran#muhammadο·Ί#salah#muslim#muslimah#hijab#dawah#jannah#religion#islampost#alhamdulillah#prayer#india#pakistan#muslimquotes#dua#allahswt#islamic#noumanalikhan#muftimenk#tariqjameel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *