Tahajjud jab humara RAB is Qaynaat ke malik khud humse milne pehle asmaan per atey hain aur Awaaz lagate Kya koi hai Mangne wala jise main Ata Karun, koi hai Maafi maangne waala jise Main Maaf Karu SUBHANALLAH πŸ€²πŸ»πŸ•‹

Tahajjud jab humara RAB is Qaynaat ke malik khud humse milne pehle asmaan per atey hain aur Awaaz lagate Kya koi hai Mangne wala jise main Ata Karun, koi hai Maafi maangne waala jise Main Maaf Karu SUBHANALLAH πŸ€²πŸ»πŸ•‹

Tahajjud jab humara RAB is Qaynaat ke malik khud humse milne pehle asmaan per atey hain aur Awaaz lagate Kya koi hai Mangne wala jise main Ata Karun, koi hai Maafi maangne waala jise Main Maaf Karu SUBHANALLAH πŸ€²πŸ»πŸ•‹

Painted by – Uroosa Ahmad

Follow – @official_nabeesa
Follow – @official_nabeesa
Follow – @official_nabeesa

#quransayings#quranquotes#quranverses#islam#islamicquotes#sunnah#deen#islamquotes#quran#muhammadο·Ί#salah#muslim#muslimah#hijab#dawah#jannah#religion#islampost#alhamdulillah#prayer#india#pakistan#muslimquotes#dua#allahswt#islamic#noumanalikhan#muftimenk#tariqjameel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *